Inschrijving

Reservering kan alleen schriftelijk door ofwel het online inschrijfformulier op deze site volledig ingevuld te verzenden ofwel het inschrijfformulier van Italstudio te downloaden, in te vullen, te scannen en op te sturen. De inschrijving komt tot stand en is bindend zodra Italstudio het door de deelnemer ingevulde inschrijfformulier ontvangen heeft. Het inschrijfformulier is geen formulier om prijzen of beschikbaarheid op te vragen. Na ontvangst van het inschrijfformulier stuurt Italstudio zo snel mogelijk een boekingsbevestiging.

Betaling

Uiterlijk 2 dagen na verzending van de boekingsbevestiging moet voor iedere ingeschreven deelnemer de aanbetaling (meestal circa 20-30% van de totale cursussom) aan Italstudio voldaan zijn. Bij de meeste scholen kan het restantbedrag bij aanvang van de cursus ter plekke aan de school voldaan worden. Echter bij de scholen in Urbania, Urbino, Assisi, Todi, Genua, Chiavari, Santa Domenica, San Remo, Turijn, Ascoli Piceno, Lignano, Perugia, Mola di Bari, Siena, Arezzo, Cagliari, Salerno, Cefalù, Lecce, Belvedere, Como, Viareggio en bij de Leonardo da Vinci scholen, GreenItalian en Madrelingua dient de resterende cursussom rechtstreeks aan de school voldaan te worden en dient deze binnen de gestelde termijn in het bezit van de school te zijn. De informatie hierover stuurt Italstudio in de boekingsbevestiging.
N.B. Eventuele bankkosten zijn voor rekening van de deelnemer.

Prijzen

De vermelde prijzen gelden per persoon. De prijzen vermeld in de Italstudio brochure en site komen overeen met de prijslijsten van de afzonderlijke scholen. Italstudio berekent dus geen bemiddelingskosten of administratiekosten aan de deelnemer. Bij de vermelde prijzen is uitsluitend inbegrepen wat in de officiële prijslijsten van de scholen wordt vermeld. Bij wijzigingen kan soms een toeslag in rekening gebracht worden.

Annulering

Annulering dient schriftelijk te geschieden. Bij annulering zijn de volgende bedragen verschuldigd:
a. tot 31 dagen voor aankomstdatum: 30% van de totale cursus-/accommodatiesom;
b. vanaf de 31ste dag tot de 15e dag voor aankomstdatum: 50% van de cursus-/accommodatiesom;
c. vanaf de 15e dag tot de dag van aankomst: 100% van de totale cursus-/accommodatiesom.
Een school kan ook extra annuleringkosten in rekening brengen!
Er is één uitzondering: de eindexamenregeling van de Scuola Leonardo da Vinci. Deze houdt in: je kunt je aanmelding voor een cursus van 12 weken of langer zonder kosten annuleren als je zakt voor je eindexamen van de middelbare school! Je moet dit wel binnen 1 week na de uitslag schriftelijk of via e-mail melden en (daarna) een bewijs hiervan opsturen naar Italstudio.

Voorwaarden taalschool

De algemene voorwaarden van de taalschool zijn van toepassing. In enkele gevallen is er sprake van afwijkende voorwaarden met betrekking tot annuleringen en overmacht situaties.

Overmacht

In uitzonderlijks situaties, onder meer vanwege overmacht, kan de taalschool besluiten het programma te wijzigen of uit te stellen. Italstudio is niet aansprakelijk voor dergelijke wijzigingen die door de taalschool worden gemaakt.
Italstudio heeft het recht de overeengekomen diensten op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, pandemieën, diefstal of op elke wijze verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in de vorige zin bedoeld.
Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Aansprakelijkheid

Italstudio regelt namens de taalscholen de boekingen voor cursus en accommodatie. De verantwoordelijkheid ligt voor alles wat de cursus betreft bij de taalschool en voor de accommodatie bij de taalschool of de verhuurder. Italstudio bemiddelt gratis in geval van problemen.

Waarom Italstudio

Onze jarenlange ervaring met taal- en cultuurcursussen en opleidingen in heel Italië maakt het mogelijk om een degelijk en onafhankelijk advies te geven. Op deze website kun je veel informatie vinden, maar je kunt altijd bij ons terecht met je vragen!
Italstudio heeft ruim 50 bestemmingen verspreid over heel Italië: grote en kleine scholen (en bij leraren thuis), in dorpen en in steden, aan zee en in het binnenland. Juist door die grote diversiteit is er voor elk wat wils!
Alle taalscholen zijn zorgvuldig door Italstudio geselecteerd, maar ook bezoeken wij de scholen regelmatig! We kennen alle medewerkers persoonlijk en kunnen er op rekenen dat zij onze cursisten alle mogelijke medewerking verlenen, het is zelfs zo dat onze cursisten een streepje voor hebben! Alle docenten zijn native-speakers met een universitaire opleiding, die met veel enthousiasme en humor de Italiaanse taal en cultuur op hun cursisten willen overbrengen.
Een persoonlijke benadering en deskundig advies vinden wij zeer belangrijk. De site helpt zeker bij het maken van je keuze. Maar rekening houdend met leeftijd, persoonlijke wensen, studiedoel en budget streven wij ernaar een meer persoonlijk en eerlijk advies te geven. Zowel vóór, tijdens, als na je taalreis zijn wij je aanspreekpunt. Voor ons ben je geen nummer, je kunt ons altijd bellen, mailen of bezoeken (bezoek alleen op afspraak). Neem daarvoor contact met ons op.
Veel cursisten zijn zo enthousiast dat zij telkens weer een cursus bij Italstudio boeken! Ook krijgen wij veel nieuwe cursisten, die door tevreden oud-cursisten en docenten naar Italstudio verwezen zijn. Lees gerust de reviews om een idee te krijgen.
De laagste prijzen en transparant: Italstudio berekent géén kosten, ook niet voor de reservering van accommodatie of last minute boekingen. De officiële prijslijsten van de scholen zelf zijn bepalend. Dit betekent dat je geen enkele toeslag betaalt, anders dan bij veel andere organisaties, ontvangen Italstudio-cursisten vaak zelfs extra korting!
Italstudio - Colosseum in Rome
Italstudio - Toren van Pisa